• Data dodania: 12.11.2021
  • Autor wpisu: Agata Stradomska
  • Tagi: finalizacja transakcji, sprzedaż nieruchomości, obsługa sprzedaży przez agenta, zadatek, zaliczka, umowa przedwstępna, finalizacja transakcji, notariusz, akt notarialny, agent nieruchomości

A kiedy pojawia się kupiec - jak sfinalizować transakcję

Znalezienie właściwego nabywcy wymaga często kilku lub kilkunastu prezentacji nieruchomości potencjalnie zainteresowanym osobom. Będą pojawiać się propozycje zakupu, aż w końcu któraś z ofert może zostać przyjęta. Jak działać dalej, kiedy już mamy zainteresowanego kupca?

Ustalenie warunków i ceny

Ustalając cenę transakcji warto doprecyzować co w nią jest wliczone. Zasadą jest, że armatura oraz inne elementy wyposażenia umocowane na stałe (wbudowane szafy, zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem) pozostają w nieruchomości. Pozostające w nieruchomości wyposażenie może być elementem negocjacji. Kiedy osiągnęliśmy konsensus warto spisać wszystkie szczegóły porozumienia, aby uniknąć nieporozumień.
Bardzo często po uzgodnieniu warunków nie jest możliwe aby od razu podpisać umowę przeniesienia własności. Dlatego, aby „zaklepać" transakcję na uzgodnionych warunkach warto zawrzeć umowę przedwstępną.

Umowa przedwstępna

Nie jest obowiązkową częścią procesu sprzedaży, jednakże świadomość, że samo przygotowanie aktualnych dokumentów do zawarcia aktu notarialnego może zająć od kilku dni do nawet kilku tygodni powoduje, że większości przypadków zawiera się takie umowy, po to aby związać już ze sobą strony, które w spokoju mogą przygotowywać się do zawarcia finalnej umowy sprzedaży.
Forma umowy przedwstępnej
Umowę przedwstępną można podpisać w zwykłej formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Forma notarialna niesie ze sobą mocniejsze skutki – każda ze stron może dochodzić przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej.

Zadatek czy zaliczka 

Nabywający przy zawieraniu umowy przedwstępnej wpłaca pewną kwotę zwaną zadatkiem. To znak że transakcje traktuje poważnie. Zadatek jest uregulowany w przepisach prawnych i stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania umowy przedwstępnej przez którąś ze stron, w przypadku gdy strona ta nie wykona umowy. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji zbywający może zachować otrzymany zadatek, zaś nabywający może żądać zwrotu sumy dwukrotnie wyższej. Przepisy nie regulują kwoty, jaka powinna być przeznaczona na zadatek – ale bardzo często jest to wartość na poziomie około 10% ustalonej ceny.
Zaliczka to kwota pieniędzy, którą może wpłacić nabywający, która nie jest zadatkiem. Ta kwota w razie niewykonania umowy jest zazwyczaj zwrotna. 
Więcej na temat zagadnienia zadatku lub zaliczki w innym naszym artylule "Zadatek czy zaliczka".

Jak doradcy Białe Lwy nieruchomości mogą pomóc przy zawieraniu umowy przedwstępnej i rezerwacji nieruchomości?

Nasi doradcy prezentują nieruchomość potencjalnym nabywcom, udzielają im szczegółowych informacji, a także pomagają w negocjacjach, aby uzyskać jak najlepsze warunki transakcji. Dbają, aby wszystkie szczegóły zostały ustalone, pomagają w organizacji umowy przedwstępnej, doradzą w kwestiach związanych z jej zapisami. Dzięki temu przez ten bardzo kluczowy etap transakcji nasi klienci przechodzą bezpieczniej i bez dodatkowego stresu.

Sprzedaż nieruchomości (przeniesienie własności)

Kiedy wszystko jest już gotowe ustalamy termin umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej. Wcześniej nabywca podpisał umowę kredytową, jeśli korzysta z tego źródła finansowania, a właściciele zgromadzili wszystkie wymagane przez notariusza dokumenty i dostarczyli je do kancelarii.
W uzgodnionym terminie w kancelarii notarialnej strony zawierają umowę sprzedaży. Po zawarciu umowy notariusz wydaje sprzedającym i kupującym odpisy aktu notarialnego. Ta czynność przenosi własność i nabywający wychodząc z kancelarii jest już prawnym właścicielem nieruchomości.
Przeniesienie własności nieruchomości nie może być pod warunkiem np. zapłaty ceny.

Jak może wyglądać zapłata ceny przy umowie sprzedaży nieruchomości?

Część ceny być może została już zapłacona jako zadatek czy zaliczka przed zawarciem umowy sprzedaży.
Jeśli kupujący korzystać będzie z kredytu hipotecznego to wypłata pieniędzy przez bank na konto sprzedającego nastąpi po zawarciu umowy sprzedaży i dostarczeniu aktu notarialnego, zazwyczaj w terminie 3-14 dni po transakcji.
Cena nieruchomości w części pochodzącej ze środków własnych kupującego może zostać ulokowana w depozycie u notariusza. Notariusz po zakończeniu transakcji przekaże pieniądze sprzedającemu.
Strony mogą posiadać konto w tym samym banku, aby przelew przeszedł w krótkim czasie przy umowie, lub złożyć szybki przelew (sorbnet).
W sytuacji gdy przed zawarciem umowy sprzedaży sprzedający nie ma wszystkich pieniędzy od nabywającego na koncie (a tak bywa zazwyczaj), notariusz może zabezpieczyć zapłatę poprzez dobrowolne poddanie się przez kupującego egzekucji na podstawie artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Jak doradcy Białe Lwy nieruchomości mogą pomóc przy organizacji finalnej sprzedaży nieruchomości?

Nasi doradcy zapewniają wsparcie na każdym etapie realizacji transakcji. Pomogą w kontaktach z notariuszem, ustalą termin umowy, przekażą kluczowe informacje czy też zaangażują się w pomoc w pozyskaniu dokumentów wymaganych do transakcji.

Przekazanie kluczy

Proces sprzedaży wieńczy przekazanie nieruchomości nowym właścicielom. Jest to związane z przekazaniem wszystkich kluczy, chipów, pilotów, pokazaniu zasad eksploatacji pozostawianych urządzeń, wydaniu instrukcji i kart gwarancyjnych.
Wydanie lokalu związane jest również ze sporządzeniem protokołu zdawczo - odbiorczego, spisaniu stanu liczników i wypełnieniu specjalnych formularzy wymaganych przez dostawców mediów, celem przepisania umów (np. dostaw energii elektrycznej czy gazu) na nabywcę nieruchomości.

Jak doradcy Białe Lwy nieruchomości mogą pomóc przy przekazaniu lokalu? 

Nasi doradcy pomogą przygotować wymagane protokoły a także przygotują listy przedmiotów, które powinny być przekazane nabywcom.

Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców, aby porozmawiać o tym jak możemy pomóc przy sprzedaży mieszkania, domu czy gruntu.